2. De unge er vores fremtid

De unge er vores fremtid.


Lighed i sundhed uanset samfundslag er vores vigtigste opgave for at vi på sigt kan løse det stigende pres på vores sundhedssystem. Vores ungdomsuddannelser eller erhvervsuddannelser skal flyttes ud til yderkommunerne, og vi skal sikre et fortsat gymnasialt uddannelsesudbud i provinsen tættest på borgerne, og det kollektive trafik udbud fastholdes så alle har mulighed for at blive transporteret rundt i og imellem kommunerne.


Vi skal i samarbejde med kommunerne styrke den tværfaglige indsats målrettet unge ord-og tal blinde så tidligt som muligt også senere imod ungdomsuddannelserne, det er et område som kommuner og regionen skal samarbejde endnu bedre med i fremtiden da det er de unges fremtid der er på spil.


Vi har brug for og skal give plads til alle dem som kan bidrage imod en skrumpende arbejdsstyrke specielt inden for sundhedes og plejesektoren.


Vi skal give alle muligheden for at kunne bidrage om man er boglig svag eller stærk.


Vi skal sørge for, at vi giver borgerne den bedste mulighed for nem adgang de mest basale former for behandling, ikke mindst når vi taler om den mental sundhed, om man er ældre eller et ungt menneske, som skal have adgang til psykolog hjælp eller mentor ordninger imod job og uddannelse og et værdigt liv.


Flere og flere unge har ondt i sjælen og der skla vi have de rigtige tilbnud klar når behovet viser sig og ikke flere år efter.